Het Consult

Het eerste contact verloopt telefonisch of per e-mail. Je krijgt een vragenlijst toegestuurd via de e-mail, met een aantal vragen over de gegevens en geschiedenis van het dier. Hiermee krijgt Serina al een idee van de omvang van het probleem.
Vervolgens komt Serina thuis of op stal bij je langs en gaat met je een gesprek aan over de geschiedenis en huidige situatie van het dier. Uiteraard komt het probleem ook uitgebreid ter sprake. Vervolgens doet ze een kort lichamelijk onderzoek bij het dier. Afhankelijk van de complexiteit van het probleem en de gekozen therapievorm, krijg je ofwel direct een advies, ofwel krijg je dit de volgende dag per telefoon of e-mail. 
Bij paarden met een gedragsprobleem zal direct een eerste trainingssessie gedaan worden.
Een eerste consult duurt in principe 1 tot 1,5 uur. Als er direct een trainingssessie volgt, duurt het consult nog eens 1 uur langer.
Voor kleine problemen of problemen die pas kort bestaan, is het vaak voldoende om 1 of 2 consulten te doen. Grotere problemen of problemen die al lange tijd bestaan zullen meer tijd kosten. Bij het eerste consult zal een inschatting worden gemaakt van de benodigde tijd en in overleg een trainings- en of behandelschema worden opgesteld.

Paardentraining

"Natural Horsemanship"

De meeste paarden zijn van nature geen leiders; zij volgen liever iemand die ze vertrouwen dan dat ze zelf voorop moeten gaan. Bij Serina’s methodes leert ze het paard haar te zien als zijn leider, het paard volgt haar en als wederprestatie zorgt zij ervoor dat hij veilig is.
Bij deze methodes maakt Serina nooit gebruik van pijn of angst als dwangmiddel.

Als er eenmaal een band van vertrouwen is met het paard, is het relatief eenvoudig hem vreemde dingen te laten accepteren: een zadel voor een groen paard, maar bijvoorbeeld ook rustig de trailer in lopen voor een paard dat hier vervelende ervaringen mee heeft gehad.

Grondwerk

Bij Serina’s methode speelt grondwerk de hoofdrol. Hierbij maakt zij gebruik van zowel enkele als dubbele longes.

Serina gebruikt niet één specifieke stroming binnen het Natural Horsemanship, maar combineert verschillende oefeningen en methodes tot een voor haar optimale werkwijze. Zij blijft zich hier ook constant in ontwikkelen en maakt waar nodig aanpassingen zodra er nieuwe (wetenschappelijke) inzichten bekend worden.

over serina
tarieven consult
natuurgeneeskunde